פרופ' יעקב פאריו"ר ססית גידולי עיניים. 

פרופ' יעקב פאר מנהל את מערך העיניים של המרכזים הרפואיים של הדסה והאוניברסיטה העברית מ-1998. הוא עוסק הן בקליניקה והן במחקר בתחומי האונקולוגיה והפתולוגיה של העין. הוא היה יו"ר הארגונים הבינלאומיים בתחומו וחבר במועצת המנהלים של הארגונים המובילים ברפואת העיניים בעולם.